Roliga leksaker för mindre barn

Det finns många olika teorier och pedagogiska tankar kring vad som är ”bra” men samtidigt roliga leksaker för barn. De så kallade pedagogiska leksakerna finns i olika åldrar, till exempel roliga leksaker för 1 åringar, för att de ska få kallas för pedagogiska ska det finnas en lärande funktion med leksaken.

Waldorfpedagogiken

Som ni säkert redan vet finns det olika typer av förskolor med olika pedagogiska inriktningar och filosofier. Waldorfpedagogiken är en av dessa och kallas även för Steinerpedagogik då läran utgår från Rudolf Steiners idéer om hur man kan utforma en pedagogik som lägger lika stor vikt vid den tankemässiga, känslomässiga samt viljemässiga utvecklingen hos barn. Waldorfskolan vill ha en 12-årig skola med sammanhållna klasser från ettan till tolvan. Idealet är också att ha samma klasslärare de första sju åren. Läraren ska fungera som en förebild för barnen och ska på egen hand ansvara för undervisning i alla huvudämnen.

Leksaker som är hållbara

Det finns pedagogiska leksaker att köpa som är framtagna enigt Waldorfpedagogiken som stämmer överens med deras synsätt på barns lek och lekmaterial. Det är viktigt att veta hur barn leker och vad de behöver för att kunna leka pedagogiskt. Leksaker ska ha former, färger och dofter som ger upplevelser och därför passar material som trä, bomull, ull med flera, mycket bra för dessa leksaker. En bra leksak ska stimulera barnets fantasi och ge utrymmer för deras kreativitet. Det är också viktigt att leksakerna är gjorda i material som håller över tid, de ska tåla lek. Leksaker som går att laga om de går sönder kan lära barnen en känsla för omsorg och kvalitet. Investera i leksaker som är gjorda i tyg av kvalitet samt trä så kommer dessa att hålla under flera generationer. När de är sönder kan de till och med komposteras om de är helt gjorda i naturliga material.